Gerek bireysel gerekse kurumsal anlamda Astroloji'nin kişiye sağladığı kolaylıkların farkına varılmasıdır.

Bireysel anlamda;
Kişinin kendi haritasını çıkararak kendisini tanıması, potansiyelini, enerji seviyesini anlayabilmesinin yanı sıra, transitler sayesinde, yaşanması olası olayların yorumunu yapıp hayata hazırlıklı olmasını amaçlamaktayız.
Birey, kendisinin ve çevresindekilerin Horoskopunu çıkararak çevresindeki kişileri daha iyi tanıyabilir, gerçek yönleriyle görebilecek bir farkındalık yakalayabilir.

Kurumsal anlamda ise;
İş dünyasında başarılı olmak; iş veriminin ve kalitesinin yükselmesi; değişen koşullara ayak uydurabilmek, doğru hedefleri belirlemek, belirlenen hedeflere ulaşmak için, geçerli stratejiler geliştirmek, doğru zamanlarda doğru atılımlar yapmak ile mümkündür.
Kurumsal anlamda büyüme, küçülme, yeni kararlar alma, uygun işte uygun adam çalıştırma, yönetim, etkili iletişim ve etkili iş grupları kurma, firmanızın geleceğe yönelik stratejilerinin belirlenmesi, yatırımlar için uygun zamanların tespiti, olası değişimleri önceden görüp gereken tedbirlerin alınarak hazırlıkların tamamlanması konularında Astroloji'den faydalanmak isabetli kararların alınmasına neden olacaktır.

Siz de Astroloji eğitimimiz sayesinde yukarıda söylediğimiz konularda yorumlar yapabilir, hayata ve insanlara karşı farkındalık yakalayabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği

MODÜL 1: Astroloji Nedir? Astrolojinin çalışma sistemi ve Hangi Konularda Astrolojiden faydalanabiliriz.

MODÜL 2: Elementler

MODÜL 3: Burçlar

MODÜL 4: Niteliklerine Göre Burçlar / Gezegenler

MODÜL 5: Evler

MODÜL 6: Açılar

MODÜL 7: Transitler

Kimler Katılmalı

Hayatın farkında lığını yakalamak isteyen ve hayatını daha kolay hale getirmek isteyen herkes katılabilir.

Eğitim Sonrası Kazanımlar

Kişinin, özgüvenini ve vizyonunu genişletmesi,

Güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesi,

Kaynakların potansiyel gücüne göre kullanımı,

Aile, iş, evlilik, kariyer, eğitim, insan ilişkileri ve bireysel yaşam hedeflerinde daha bilinçli seçimler yapılması,

Yatırım, iş değiştirme, taşınma, iş kurma, ortaklık, evlilik, eğitim gibi günlük hayatının belirleyici konularında en doğru zamanları tespit etmesi,

İş hayatındaki fırsatları fark etmek ve doğru atılımlar yapmak,

Gerek iş gerekse özel hayatta karşılaşılabilecek iyi ve kötü sürprizlere hazırlıklı olmak, Astroloji eğitiminin kazanımlarından birkaçıdır.

YUKARI

Gsm: 0 535 931 77 69   Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
islam@islamakar.com